22 okt. 2009

Innovating Sustainable Fashion - modevisningFick just ett mail som visar att mitt tänk ligger rätt i tiden; "Innovating Sustainable Fashion", en modevisning i Köpenhamn under Klimatkonferensen arrangerad av Center of Responsible Design med fokus på CSR frågor inom mode och design. Design, ethics and sustainability... Intressant!;)

CSR - Corporal Social Responsability -
FSA - Företagens samhällsansvar -
"Den grundläggande idén med CSR är att företag och marknadsaktörer frivilligt vill medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. Att ta ett samhällsansvar går utöver de vanliga kraven i lagar och avtal. Idén med CSR är att socialt företagande kan ha ett direkt ekonomiskt värde. CSR delas ofta upp i tre områden; miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor." förklaring lånad från TEMA FSA hemsida

Center of Responsable Design

Danmarks modemässor ligger rätt i tiden;
CIFF
CPH Vision
Gallery
När kommer de svenska modemässorna med rättvist mode?

Inga kommentarer: