16 mars 2010

"the more you say, the less you pay"

Läser inne på Habitbloggen om rolig marknadsföring via sociala medier...

"the more you say, the less you pay"

Skulle det funka? Skulle kunderna hjälpa till att marknadsföra om de fick rabatt?
Ex: Du får rabatt på utvald SMiD produkt om du sprider SMiD (via länkar till www.svenskdesign.eu i ett inlägg på din blogg om SMiD;)
1 länk = 10% rabatt???

Sprid SMiD!!!
hi hi hi...

Inga kommentarer: