7 maj 2011

Mammatankar - ett bi-kulturellt barn...

En annan väldigt intressant bok om tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle är "Barn med flera språk" av Gunilla Ladberg.

Hon talar om alla de där sakerna man inte tänker på från en första början angående tvåspråkighet. Att växa upp med två kulturer. Mellan två länder. Hur språket ger tillhörighet. Hur man med språket passar in eller ej i sociala och kulturella sammanhang. Hur kroppspråk, gester, tonfall och rytm gör språket till ett flytande modersmål eller bara ett språk. Hur kulturella vanor, traditioner, påverkar sättet man samtalar på. Hur vi kommunicerar olika beroende på vart vi föds, växer upp, bor, våra föräldrar, i vilket land vi går i förskola, skola etc.

Humor, musik, tv, film, böcker, serier, svordomar, ordspråk, skryt, kändisar... allt de där är ju en del av språket, vi lyssnar och lär hur man ska kommunicera. Hur man talar till varandra, t.ex. att man väntar och låter den andra tala till punkt i Sverige medan man i Spanien samtalar parallellt (i mun på varandra enligt svenskarna).

Jag vet själv att det tog många år innan jag kände mig en del av den spanska kulturen, förstod traditionerna, sociala regler, kunde skratta åt skämten, visste vem / vilket program / vad det var alla talade om, kunde titta (utan att irritera mig) på tv / film på spanska (dubbat!), t.o.m drömde på spanska...

Det krävs nog att Dani spenderar mycket tid i båda länderna, träffar båda sina spanska och svenska släktingar...

Inga kommentarer: