15 feb. 2015

Mediakritik, CSR och köphets...

Att skapa innehåll är tydligen det senaste. Det kan man visst studera för att lära sig. Hitta värde, en historia, skapa en journalistisk berättelse genom kreativa processer. Jag undrar om mitt nyfunna intresse för marknadsföring är en del av en ny trend. Att kommunicera, ta ställning, driva debatt, beröra känsliga frågor... i sociala medier.

Jag funderar över att ta sitt ansvar som förebild, påverka genom sin röst. Bidra med kunskap och erfarenhet. Om jag sakta tar små steg från den kommersiella delen och tittar mer på public service. Granskande arbete, sprida transparent oköpt information. Mediakritik. Hur jag tror det blir viktigare och viktigare med en ärligare kommunikation. Det levereras tillräckligt mycket yta, perfektion och sälj att jag börjat söka djup.

Jag börjar läsa mer om CSR efter att ha lyssnat på Stockholm Design Talks (ett om kreativitet och ett om kopiering där Frida/ Trendenser är moderator). Om att ta ansvar för processen, medvetna hållbara val. Code of Conduct. Garantin att inga livsfarliga kemikalier används, sociala och etiska krav, levnadslön. Att alla komsumenter har ett val.

Under flera år har jag haft dubbla känslor kring konsumtion. En del av mig vill skapa, formgiva, designa. Som en inre kreativ drivkraft. Den andra delen vill stoppa konsumtionshetsen, funderar över återhållsamhet, konsumtionsetik och frivillig enkelhet. Att jag hellre sparar för att köpa mig en dyrare produkt av högre kvalitet än många billiga. Eller lägger mina pengar på upplevelser, resor.

Ett tag kände jag att dessa två delar stod som motpoler och drog mig åt två olika håll men jag undrar om jag kanske bara tog fel väg in i designbranschen. Eller fel bransch? Borde jag kanske utbildat mig till formgivare för möbler, designsaker? Som från början är tänkta att ha längre livslängd.

Om en vecka börjar min kurs i Grafisk Design på Berghs. För första gången på länge har jag en känsla av att något är pågång. Magpirr! Förhoppningsvis konkretiserar jag framtidsdrömmarna under våren. SlideShare och ISSUU är två favoriter just nu. Digitala presentationer och Online magasin. Kan inte beskriva varför men någonting leder mig ditåt...

I Peppes (Livet & LA) podd berättar hon om journalisterna som skriver advertorials för kapitalistiska kommersiella medier i kontrast till public service. intressant tema som väckte många funderingar kring gråzonen. Många bloggare har försvunnit från min lista sista året för jag kännt att det liksom bara blivit reklam. Alla produkter på alla bilder finns med varumärke och länk. Snart fattas bara priset.

Köphetsen.


Veckans tips:
Sthlm Design Talks - väldigt intressant att lyssna på branschfolk prata om kreativitet, skandinavisk stil och upphovsrätten. Det behövs mer information till allmänheten om vilket enormt ansvar många svenska företag tar genom sina Code of Conduct. CSR- frågor!

Inga kommentarer: